आरोग्य

दैनंदिन आरोग्यरक्षणासाठी आवश्यक सेवाभावी तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी सुविधा... • अधिक माहिती...

सेवा व सुविधा

विविध सेवाभावे संस्था, क्लब्ज, महिलामंडळे मार्फत भजन, प्रवचन, व्याख्याने... • अधिक माहिती...

इतर उपक्रम

आम्ही अनेक सामाजिक तसेच आरोग्य सेवा शिबीरांची व्यवस्था करतो ... • अधिक माहिती...

पत्ता

समता वृद्धाश्रम

'सुसंगत' बंगला,
देगाव रोड, अहिरे कॉलोनीसमोर, २३ माने कॉलोनी, दत्तमंदीर शेजारी, एम.आय.डी.सी.,
कोडोली, सातारा-४१५००४
संगिता माने:९२७२११०८१८
सुरेश माने:९८२३७५३४६६

नकाशा